คู่มือการส่งบทความ

1. สมัครสมาชิก

2. ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน

2.1 กรอกหมายเลขบัตรประชาชน แล้วคลิ๊ก ยืนยัน เพื่อเข้าสู่ระบบการส่งบทความเพื่อเสนอตีพิมพ์

หมายเหตุ : หากยังไม่เป็นสมาชิก สามารถคลิ๊กเลือก สมัครสมาชิก เพื่อทำการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยก่อน

3. คลิ๊ก ส่งบทความ

4. คลิ๊ก ส่งบทความ

4.1 ระบุสถานะ ในการส่ง

4.2 ชื่อบทความ

4.3 แนบไฟล์บทความ (ไฟล์ที่ส่งต้องเป็นไฟล์ "word 2003 นามสกุล .doc" หรือ ไฟล์ PDF เท่านั้น)

4.4 เลือก บันทึกข้อมูล เพื่อส่งบทความ

5. การส่งบทความ เรียบร้อย สถานะการประเมิน รอการประเมิน จากบรรณาธิการ

5.1 สถานะ การประเมิน จากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน อยู่ระหว่างการตรวจจากทาง ผู้ทรงคุณวุฒิ

5.2 การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะแสดง สถานะใบประเมิน (1), ใบประเมิน (2)

เข้าสู่ระบบ [สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ]

วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ www.journaledu.srru.ac.th